ประกาศ ผู้ที่ต้องการเลือกตั้งกรรมการอำนวยการเภสัชกรรมสมาคมฯ วาระ 2562-2565 แต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของเภสัชกรรมสมาคมฯ โปรดสมัครด่วน ที่ www.pat.or.th สมัครสมาชิกออนไลน์

Search