กำหนดการประชุมวิชาการสำหรับเภสัชกรประจำร้านยา เรื่อง “การประเมินอาการปวดและการรักษาอาการปวดไมเกรน

การประชุมวิชาการสำหรับเภสัชกรประจำร้านยา
เรื่อง “การประเมินอาการปวดและการรักษาอาการปวดไมเกรน
(Pain assessment and migraine management)
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00-12.00 น.
ณ โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ

กำหนดการ


08:00 – 08:20         ลงทะเบียน
08:20 – 08:30         แนะนำเข้าสู่บทเรียน   พิธีกรดำเนินรายการ
08:30 – 10:00         Session 1:
                              กลไกของการเกิดอาการปวด และประเภทของอาการปวดเฉียบพลัน (Acute Pain)  โดย..  ภก. กิตติยศ ยศสมบัติ
10:00 – 10:15          พักรับประทานอาหารว่าง

10:15 – 11:45            Session 2:
                              การประเมินอาการและรักษาอาการปวดไมเกรน  โดย..  ภก. กิตติยศ ยศสมบัติ
11:45 – 12:00           อภิปรายและประเมินบทเรียน พิธีกรดำเนินรายการ


สนับสนุนโดย ..  บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด

 Search