กำหนดการประชุมวิชาการ เรื่อง อาการเจ็บคอและการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในร้านขายยา

การประชุมวิชาการ
เรื่อง อาการเจ็บคอและการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในร้านขายยา
เวลา 8.00 – 12.30 น. วันอาทิตย์ที่  18 พฤศจิกายน 2561
ณ.โรงแรม เดอะ สุโกศล (สยามซิตี้เดิม) กรุงเทพฯ


กำหนดการ

8.00-8.30 น.            ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง
8.30-9.30 น.            การบรรยายเรื่อง Update knowledge of Sore throat
                              บรรยายโดย พล.ต นพ.ประสิทธิ์ มหากิจ
                               
อาจารย์แพทย์ ที่ปรึกษาประจำกองโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า

9.30-10.30 น.          การบรรยายเรื่อง  Overview medication for Sore Throat treatment
                              บรรยายโดย อาจารย์ ภก. ดร. วิรัตน์ ทองรอด
                               อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

10.30-11.30 น.         การบรรยายเรื่อง  Sore Throat diagnosis & Symptomatic treatment
                               บรรยายโดย รศ. นพ. ปารยะ อาสนะเสน
                               อาจารย์ ประจำภาควิชา  โสต  นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

11.30-12.30 น.         รับประทานอาหารกลางวัน


สนับสนุนโดย : บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

**********************************************
การประชุมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุณาสำรองที่นั่งได้ที่ คุณนฤมล E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือ โทร 02-725-1397  หรือ โทร 096-801-1159
ภายใน "วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561"
**********************************************

Search