ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ เนื่องในเนื่องในโอกาส 90 ปี เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้หัวข้อ “กัญชา : แนวทางการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์สำหรับประเทศไทย”

Search