งานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2565

เรียน เภสัชกรทุกท่าน

International Pharmaceutical Federation (FIP) หรือสหพันธ์เภสัชนานาชาติ กำหนดให้วันที่ 25 กันยายน เป็นวันเภสัชกรโลก โดยในปีนี้ FIP ขอให้เภสัชกรแสดงพลังโดยร่วมกันรณรงค์ตามหัวข้อที่ว่า “Pharmacy united in action for a healthier world” หรือ “รวมพลังเภสัชกร ร่วมสร้างโลกแห่งสุขภาวะ”

สภาเภสัชกรรม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ภสท) และสมาคมเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม จึงร่วมกันจัดกิจกรรมรวมถึงประชาสัมพันธ์งานวันเภสัชกรโลกซึ่งจะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565

สภาเภสัชกรรมจึงขอเชิญชวนเภสัชกรทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันเภสัชกรโลก” และ “สัปดาห์เภสัช” โดยสามารถขอรับสื่อประกอบการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบโปสเตอร์และบัตรแพ้ยาเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมได้ที่ ได้จาก QR code ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าสื่อประกอบการประชาสัมพันธ์จะหมด

Search