วันที่

24 มกราคม 2564 14:00 - 15:00

สถานที่

เกี่ยวกับ

กำหนดการประชุม

เวลา

หัวข้อ

ผู้รับผิดชอบ

13:30 - 14:00

ลงทะเบียน

 

14:00 -15:00

PM2.5 : อันตราย

และการคัดเลือกหน้ากากที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน

(Anti-PM2.5 Pollution Mask)

ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

15:00 เป็นต้นไป

แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

เนื้อหาโดยสังเขป

บรรยายโดย ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล

1. อันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพของ PM 2.5

2. การประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค

3. ลักษณะ ความแตกต่าง คุณภาพ และการเลือกใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5

4. การให้คำแนะนำการเลือกใช้หน้ากากอนามัย และการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องทางเดินกายใจแก่ประชาชน

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป กรุณาระบุ 00000
 

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.