วันที่

30 เมษายน 2564 09:00 - 12:00

สถานที่

เกี่ยวกับ

08.00-08.20 น.

ลงทะเบียน

08.20-09.00 น.

 

09.00-10.30 น.

 

 

เปิดการประชุม

โดย  นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย (ภสท.)

หัวข้อ รู้ทันกฎหมาย พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

โดย  ดร.มนต์ศักดิ์  โซ่เจริญธรรม

       ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชั่นภาครัฐ ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สังกัดสำนักนายกฯ)

10.30-12.00 น.

 

 

 

 

 

หัวข้อ การปรับตัว ผลกระทบจากฎหมาย และเตรียมความพร้อมของเภสัชกรวิชาชีพเภสัชกรรม

โดย  คุณสุริยา นาชิน

       กรรมการผู้จัดการบริษัท DPO Services Ltd., Niche Law Ltd. และ LegalTech Ltd.

       ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างต่างประเทศ และในประเทศ

       หัวหน้าทีมโครงการ PDPA ให้คำแนะนำแก่ สถานพยาบาลชั้นนำ

       โรงแรม ร้านขายยา บริษัทประกันภัยและประกันชีวิต สถานบริการ ห้างร้าน ต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับ  

12.00-12.30 น.

 

ถาม-ตอบ

ปิดการประชุม ทำข้อสอบเพื่อการศึกษาต่อเนื่อง CP

สมาชิกสมาคมและมูลนิธิที่ร่วมจัด : ค่าลงทะเบียน 300 บาท

ลงทะเบียนโดยเลือก "ประเภทการลงทะเบียน" เป็น "สมาชิก ภสท และสมาชิกร่วมจัดการประชุม"

ท่านต้อง *** ระบุเลขที่สมาชิกของท่านในช่อง "หมายเหตุ" ิ ของขั้นตอน "แจ้งการชำระเงิน"*** เช่น

* เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  ระบุ "PAT ตามด้วยเลขที่สมาชิก" เช่น "PAT8888"

* สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฏหมายผลิตภัณฑ์  ระบุ "RAPAT ตามด้วยเลขที่สมาชิก"

* สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์  ระบุ "PREMA ตามด้วยเลขที่สมาชิก"

* สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ(ประเทศไทย)  ระบุ "TIPA ตามด้วยเลขที่สมาชิก"

* สมาคมไทยอุตสาหกรรม ผลิตยาแผนปัจจุบัน  ระบุ "TPMA ตามด้วยเลขที่สมาชิก"

* สมาคมเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  ระบุ "TSMIA ตามด้วยเลขที่สมาชิก"

* มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน  ระบุ "มูลนิธิ ตามด้วยเลขที่สมาชิก"

 

โปรดลงทะเบียนและชำระเงิน ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564  เวลา 16:00 น.

ค่าลงทะเบียน

07 - 26 เมษายน 2564 สมาชิก ภสท. และสมาชิกร่วมจัดการประชุม 300
เภสัชกรที่ไม่เป็นสมาชิกและบุคคลทั่วไป 500

การชำระเงิน:

ธนาคารกรุงไทย

  • โอนผ่านบัญชี “ธนาคารกรุงไทย” ถนนศรีอยุธยา
  • ชื่อบัญชี "เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์"
  • เลขที่บัญชี 013-1-13497-3

การส่งหลักฐานการโอนเงิน:

  • สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking) ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละธนาคาร
  • แนบหลักฐานออนไลน์ คลิกที่นี่เพื่ออัพโหลดหลักฐาน 
  • กรณีไม่สามารถแนบออนไลน์ ให้ส่งทาง E-mail : [email protected] เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้

ลงทะเบียน


บุคคลทั่วไป กรุณาระบุ 00000
    
 

แจ้งการชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.