วันที่

19 เมษายน 2564 12:00 - 13:00

สถานที่

เกี่ยวกับ

2021 Pharmacy Education and Knowledge (PEAK) – Series 1:

“HFrEF : What are the latest evidences and key issues in 2021 management”

วันที่ 19 เมษายน 2564

 

 กำหนดการประชุม

เวลา

หัวข้อ

ผู้รับผิดชอบ

11:45 - 12:00

ลงทะเบียน 

 

12:00-13:00

HFrEF : What are the latest evidences and key issues in 2021 management

- Update ACC HF ECDP 2021

- FIRST LINE Therapy & HF medicine management

- HF Treatment with fantastic 4

Assoc.Prof. Pattarapong Makarawate

 

Director of Queen Sirikit Heart Center of The Northeast,Khon Kaen University

13:00 เป็นต้นไป

แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

ลงทะเบียน


บุคคลทั่วไป กรุณาระบุ 00000
 

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.