วันที่

09 พฤษภาคม 2564

สถานที่

เกี่ยวกับ

“การดูแลผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังแบบองค์รวม”

9 พฤษภาคม 2564 

 

กำหนดการประชุม

เวลา

หัวข้อ

ผู้รับผิดชอบ

10:30 - 11:00

ลงทะเบียน 

 

11:00 -12:00

“การดูแลผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังแบบองค์รวม”

นายแพทย์อัครวิทย์ พูลสมบัติ12:00 เป็น

แบบทดสอบหลังเรียน 

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป กรุณาระบุ 00000
 

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.