วันที่

23 พฤษภาคม 2564

สถานที่

เกี่ยวกับ

“จัดการโรคกรดไหลย้อนอย่างถูกวิธี

23 พฤษภาคม 2564 

 

10.00-11.00 น. การบรรยายเรื่อง จัดการโรคกรดไหลย้อนอย่างถูกวิธี

บรรยายโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์จุมพล วิลาศรัศมี ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป กรุณาระบุ 00000
 

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.