วันที่

09 พฤษภาคม 2564

สถานที่

เกี่ยวกับ

"Allergy is All Around: Allergy Care During Covid-19"

9 พฤษภาคม 2564

 

13:15 - 13:30 น.  ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบถ่ายทอด 

13:30 - 15:00 น.   การบรรยาย Allergy is All Around

บรรยายโดย ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล 

15:00 น. เป็นต้นไป  แบบทดสอบหลังเรียน

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป กรุณาระบุ 00000
 

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.