วันที่

16 พฤษภาคม 2564

สถานที่

เกี่ยวกับ

"Allergy is All Around : Tracking Allergy Treatment with Allergy Care Application"

16 พฤษภาคม 2564 

 

13:15 - 13:30 น.  ลงืะเบียนเข้าสู่ระบบการถ่ายทอดสด

13:30 - 15:00 น.  การบรรยาย Allergy is All Around : Tracking Allergy Treatment with Allergy Care Application

บรรยายโดย ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล

15:00 น. เป็นต้นไป  แบบทดสอบหลังเรียน 

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป กรุณาระบุ 00000
 

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.