วันที่

29 พฤษภาคม 2564 12:45 - 15:00

สถานที่

เกี่ยวกับ

"Role of Herbal, Food and Food supplement in Covid-19 Pandemic: evidence based and practice"

29 พฤษภาคม 2564 13:00 - 15:00 น.

กำหนดการประชุม

เวลา

หัวข้อ

ผู้รับผิดชอบ

12:45 - 13:00

ลงทะเบียน 

 

13:00-13:45

Evidence based Herbal in promoting health during Covid-19

ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ 

13:45-14:30

Evidence based Food and Food supplement in promoting health durin Covid-19

รศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม

14:30 - 15:00

Panel Discussion: Role of Herbal, Food and Food supplement in Covid-19 pandemic

 ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ และรศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม

15:00 เป็นต้นไป

แบบทดสอบหลังเรียน

 

 เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 28 พ.ค. 64 เวลา 16:00 น.

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป กรุณาระบุ 00000
 

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.