วันที่

07 มิถุนายน 2564 11:45 - 13:30

สถานที่

เกี่ยวกับ

“Get Ready for COVID-19 Vaccination Roll-out”

7 มิถุนายน 2564 12:00 -13:30 น.

 

กำหนดการประชุม 

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

11:45 - 12:00 น.

ลงทะเบียน กล่าวต้อนรับ

Moderator

12:00 - 12:45 น. 

A Journey from Efficacy to Real-world Evidence of COVID-19 Vaccine นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ

12:45 - 13:15 น. .

Practical Points on COVID-19 Vaccines Management

ผศ.ภก.ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์

13:15 - 13:30 น.

Panel Discussion: Get Ready for COVID-19 Vaccination

นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ

ผศ.ภก.ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์

13:30 น.

กลาวปิด 

แบบทดสอบหลังเรียน  

Moderator

 

ลงทะเบียน


บุคคลทั่วไป กรุณาระบุ 00000
 

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.