งานประชุมในปี 2564
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกเภสัชกรที่ไม่เป็นสมาชิก และบุคคลทั่วไป
30 เม.ย. 2564การประชุมวิชาการแบบออนไลน์ หัวข้อ: รู้ทันกฎหมาย พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และการปรับตัวของงานวิชาชีพเภสัชกรรม (Personal Data Protection Act or PDPA) EP.1300500ลงทะเบียน
26 เม.ย. 2564(Online) “How to optimize Functional Outcome in muscle and tendon injuries?”--ลงทะเบียน
25 เม.ย. 2564(Online) Metabolic Associated Fatty Liver Disease and Management --
ปิดลงทะเบียน
25 เม.ย. 2564(Online) PHARMACY SUMMER CAMP #The1st Class--
ปิดลงทะเบียน
24 เม.ย. 2564การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการเภสัชกรรม ประจำปี 2564 : Vaccination / Immunization COVID-19โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 265001,000ลงทะเบียน
19 เม.ย. 2564(Online) HFrEF : What are the latest evidences and key issues in 2021 management--ลงทะเบียน
05 เม.ย. 2564(Online) Pharmaceutical TOR: Therapeutic Equivalence Criteria and Price Performance framework--
ปิดลงทะเบียน
27 มี.ค. 2564(Online) “The pharmacological potential of Chamomile Extract for oral problem in community Pharmacy” --
ปิดลงทะเบียน
27 มี.ค. 2564(Online) "Let's Talk About Gut Feeling"--
ปิดลงทะเบียน
25 มี.ค. 2564(Online) “Managing concomitted disease airway and skin allergy (Case study)”--
ปิดลงทะเบียน
21 มี.ค. 2564(Online) “Allergy and Pain Management” --
ปิดลงทะเบียน
20 มี.ค. 2564(Online) What's new in new Thailand GERD Guideline 2020--
ปิดลงทะเบียน
19 มี.ค. 2564(Online) “Introducing New Wakefulness promoting agent, a paradigm shift in excessive sleepiness management”--
ปิดลงทะเบียน
14 - 28 มี.ค. 2564(Online) Gastro Series: แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารที่พบบ่อยในร้านขายยา--
ปิดลงทะเบียน
13 มี.ค. 2564(Online) “A Holistic Approach for Candidiasis in Pharmacy Community” เจาะลึกโรคติดเชื้อราแคนดิดา และการเลือกยาพร้อมคำแนะนำที่ถูกต้อง--
ปิดลงทะเบียน
07 มี.ค. 2564(Online) New probiotic, Bacillus Clausii and Gut health--
ปิดลงทะเบียน
06 มี.ค. 2564(Online) Practical Points of Probiotics in IBS โพรไบโอติกกับภาวะลำไส้แปรปรวน...ใช้อย่างไรให้เหมาะสม?--
ปิดลงทะเบียน
28 ก.พ. 2564(Online) เจ็บคอ หายได้ ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ--
ปิดลงทะเบียน
23 ก.พ. 2564(Online) ประสบการณ์จริงในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ: กรณีศึกษาวิธีการจัดซื้อเฉพาะเจาะจง--
ปิดลงทะเบียน
23 ก.พ. 2564(Online) Gut Health: A Perspective from Experts --
ปิดลงทะเบียน
21 ก.พ. 2564(Online) Essential Oils, The 1st Powerful & Safe choice in Pain Relief--
ปิดลงทะเบียน
07 ก.พ. 2564(Online) Pharmacy Academy Day--
ปิดลงทะเบียน
26 ม.ค. 2564(Online) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดซื้อจัดจ้างยา และการประยุกต์ใช้ Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) ในการคัดเลือกยา--
ปิดลงทะเบียน
24 ม.ค. 2564(Online) PM 2.5 และการเลือกใช้หน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพ--
ปิดลงทะเบียน
24 ม.ค. 2564(Online) Role of Alginate in Thailand GERD guideline 2563--
ปิดลงทะเบียน
งานประชุมในปี 2563
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกเภสัชกรที่ไม่เป็นสมาชิก และบุคคลทั่วไป
16 ธ.ค. 2563[Online] "ริดสีดวงทวาร และการรักษาโดยไม่ผ่าตัด"--
ปิดลงทะเบียน
13 ธ.ค. 2563[Online] “รู้รอบทิศ...พิชิตโรคหืดในเด็ก”--
ปิดลงทะเบียน
04 ธ.ค. 2563[Online] “รู้รอบด้านและเข้าใจโรคผิวหนังที่เจอบ่อยในร้านยา”--
ปิดลงทะเบียน
22 พ.ย. 2563[Online] Challenge in Neurological Disorder for Community Pharmacy--
ปิดลงทะเบียน
18 พ.ย. 2563[Online] Key Concepts of Fungal Skin Infection: What pharmacists should know--
ปิดลงทะเบียน
15 พ.ย. 2563[Online] New probiotic, Bacillus Clausii & Gut Health--
ปิดลงทะเบียน
12 พ.ย. 2563[Online] รับมือกรดไหลย้อน ยุคโควิด-19--
ปิดลงทะเบียน
08 พ.ย. 2563“โรคไขมันพอกตับ กับประโยชน์ของ Essential Phospholipid ในคนไข้”--
ปิดลงทะเบียน
03 พ.ย. 2563การประชุมวิชาการ [Online] ICH M9 Harmonization of BCS-based Biowaivers and Current Regulatory Requirements for Biowaivers in Thailand--
ปิดลงทะเบียน
31 ต.ค. 2563Pharmacy Day 2020 - The New Normal of Pharmacy AdministrationEastin Grand Sathorn--
ปิดลงทะเบียน
18 ต.ค. 2563[Online] Expert in Pills - รอบรู้ ยาเม็ดฮอร์โมนรวม--
ปิดลงทะเบียน
08 ต.ค. 2563[Online] Returning to the new normal with proper dry eye care practices--
ปิดลงทะเบียน
04 ต.ค. 2563[Online] อัพเดตการดูแลและรักษาริดสีดวงและปวดท้องแบบต่างๆที่พบได้บ่อย--
ปิดลงทะเบียน
28 ก.ย. 2563[Online] Essential Asthma Management and Inhaler Devices for PracticeAvani Khon Kaen Hotel--
ปิดลงทะเบียน
26 ก.ย. 2563การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการประชุมวิชาการเภสัชกรรม ประจำปี 2563 : บทสรุปการปรับตัวของวิชาชีพเภสัชกรรมในการแพทย์วิถีใหม่ ด้วยการบริการเภสัชกรรมทางไกลโรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26--
ปิดลงทะเบียน
21 ก.ย. 2563[Online] "Refresher Course for Obesity Management"--
ปิดลงทะเบียน
20 ก.ย. 2563[Online] "All About Allergy"--
ปิดลงทะเบียน
17 ก.ย. 2563[Online] แนวทางการให้คำปรึกษาและการดูแลผื่นผ้าอ้อม ในระดับร้านขายยา--
ปิดลงทะเบียน
16 ก.ย. 2563[Online] เรื่อง “The Roadmap for AMR success in Pharmacy”--
ปิดลงทะเบียน
13 ก.ย. 2563[Online] “Way to win Allergic Rhinitis and Chronic Urticaria in Pharmacy”--
ปิดลงทะเบียน
12 ก.ย. 2563[Online] เรื่อง “Driving Antimicrobial Resistance (AMR) Action in a New Decade”--
ปิดลงทะเบียน
11 ก.ย. 2563[Online] Essential of Respiratory Inhalation Devices for Pharmacists--
ปิดลงทะเบียน
30 ส.ค. 2563[Online] เจ็บคอ หายได้ ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ--
ปิดลงทะเบียน
25 ส.ค. 2563[Online] Pharmaceutical Impurities Matter: How to maintain the quality, safety and efficacy during drug development process--
ปิดลงทะเบียน
25 ส.ค. 2563[Online] "Update Management of Dysmenorrhea and Other Pain Syndrome in Drugstore"--
ปิดลงทะเบียน
15 ส.ค. 2563[Online] “Optimal Management of Your Allergy Patients in the Pharmacy”--
ปิดลงทะเบียน
07 ส.ค. 2563(Online) การปรับตัวของวิชาชีพเภสัชกรรมต่อผลกระทบโควิด-19 ครั้งที่ 6 Reshape to New Normal of Health Services Delivery : Good Distribution Practice, Standard and Reshape Services Delivery of Pharmaceutical Products--
ปิดลงทะเบียน
02 ส.ค. 2563(Online)SGLT2 Inhibitors: ทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กับผลลัพธ์ทางด้าน Cardio-Renal Protection - Your Treatment Choice Today, can change your Patient’s Outcomes Tomorrow”--
ปิดลงทะเบียน
02 ส.ค. 2563[Online] Personalized Use of Laxative for Constipation--
ปิดลงทะเบียน
19 ก.ค. 2563[Online] Practical points of Probiotics in Chronic Constipation and Gut Health--
ปิดลงทะเบียน
17 ก.ค. 2563[Online] Important Considerations of Using Antiepileptic Drugs and COVID-19--
ปิดลงทะเบียน
12 ก.ค. 2563[Online] Practical use of combined silicone gel and vitamin C for scar in community pharmacy And Topical steroids revisited: a closer look at Mometasone.--
ปิดลงทะเบียน
12 ก.ค. 2563[Online] การจัดการอาการปวดศีรษะอย่างถูกวิธี--
ปิดลงทะเบียน
12 - 22 ก.ค. 2563Pain Free Day - 22 มีนาคม 2563โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20--
ปิดลงทะเบียน
03 ก.ค. 2563[Online] การปรับตัวของวิชาชีพเภสัชกรรมต่อผลกระทบโควิด-19 ครั้งที่ 4 "Reshape to New Normal of Health Services Delivery : One standard for all"--
ปิดลงทะเบียน
28 มิ.ย. 2563[Online] "Antioxidant and Multiple benefits of N-Acetylcysteine and The oral problem that need solution and Pharmacological potential of Chamomile"--
ปิดลงทะเบียน
26 มิ.ย. 2563[Online] Escin : Their Role in Clinical Practice--
ปิดลงทะเบียน
25 มิ.ย. 2563[Online] การปรับตัวของวิชาชีพเภสัชกรรมต่อผลกระทบโควิด-19 ครั้งที่ 2 "Reshape to New Normal of Health Services Delivery in the Covid-19 era: Preparing for Changes of Pharmacy Profession"--
ปิดลงทะเบียน
21 มิ.ย. 2563[Online] "แนวทางใหม่ ! การดูแลและรักษาภูมิแพ้จมูก สำหรับเภสัชกร"--
ปิดลงทะเบียน
07 มิ.ย. 2563[Online] What you don't know you don't know about Hormonal Pills--
ปิดลงทะเบียน
05 มิ.ย. 2563[Online] "รับมือกรดไหลย้อน ในยุคโควิด 19" --
ปิดลงทะเบียน
24 พ.ค. - 07 มิ.ย. 2563[Online] การรักษาภาวะทางเดินอาหารผิดปกติ สำหรับเภสัชกรชุมชน (24, 31 พ.ค. และ 7 มิ.ย. 63 เวลา 11.00-12.00 น.)--
ปิดลงทะเบียน
13 พ.ค. 2563[Online] การปรับตัวของวิชาชีพเภสัชกรรมต่อผลกระทบโควิด-19 "จัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ผู้ป่วยและเภสัชกรจัดซื้อปลอดภัยในช่วงโควิด 19" --
ปิดลงทะเบียน
29 มี.ค. 2563What you don't know you don't know about Hormonal Pills - 29 มีนาคม 2563โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong--
ปิดลงทะเบียน
03 มี.ค. 2563Cannabis and Herbal Health Products: Turn Chaos to Opportunities อิมแพค เมืองทองธานี500-
ปิดลงทะเบียน
23 ก.พ. 2563การดูแลสุขภาพคนไข้ร้านยา และแนวทางปรับตัวกับ GPP - 23 กุมภาพันธ์ 2563โรงแรม Plaza Athene--
ปิดลงทะเบียน
Conference
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกเภสัชกรที่ไม่เป็นสมาชิก และบุคคลทั่วไป
22 พ.ย. 2562การประชุมวิชาการ เรื่อง The Role of Pharmacists in Promoting Immunization: Lesson Learned from USA.เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์--
ปิดลงทะเบียน
17 พ.ย. 2562การประชุมวิชาการ:อาการเจ็บคอและการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในร้านยาโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20--
ปิดลงทะเบียน
08 - 09 พ.ย. 2562การประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 "Survival of the pharmacy profession in the disruptive technology and Health Policies"ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา--
ปิดลงทะเบียน
19 ต.ค. 2562FAPA LEADERS FORUM - The Role of Pharmacists Immunization in Asiaโรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ--
ปิดลงทะเบียน
22 ก.ย. 2562เภสัชกรพบประชาชน เนื่องในวันเภสัชกรโลก 2562 : การใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องและปลอดภัยเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์--
ปิดลงทะเบียน
04 ส.ค. 2562อาการเจ็บคอและการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในร้านยาโรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่--
ปิดลงทะเบียน
18 - 19 มิ.ย. 2562การประเมินและรักษาอาการ นอนไม่หลับ ซึมเศร้าและวิตกกังวลในร้านยา (Management of Insomnia, Depression and Anxiety)โรงแรมวินเซอร์สวีท สุขุมวิท 20--
ปิดลงทะเบียน
16 มิ.ย. 2562เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาการปวดศีรษะและโรคไมเกรนโรงแรมเอส 31--
ปิดลงทะเบียน
26 พ.ค. 2562รู้ทันโรคกรดไหลย้อนโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท--
ปิดลงทะเบียน
27 เม.ย. 2562การประชุมวิชาการเภสัชกรรม ประจำปี 2562 : "แนวทางการปรับเปลี่ยนประเภทยา (Drug Reclassification) และการส่งเสริมการใช้ยาดูแลรักษาตนเอง (Self Medication)" และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และงานแสดงมุทิตาจิตรดน้ำขอพรเภสัชกรอาวุโสโรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26--
ปิดลงทะเบียน
23 มี.ค. 2562SMART Pharmacy Management : มองมุมกลับ ปรับระบบการจัดการ--
ปิดลงทะเบียน
14 มี.ค. 2562งานประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาส 90 ปี เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - Cannabis for Medical Application in Thailandศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์--
ปิดลงทะเบียน
24 ก.พ. 2562SMART Pharmacy Management : ปรับกลยุทธ์ ทันยุคดิจิตัลเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์--
ปิดลงทะเบียน
27 ม.ค. 2562SMART Pharmacy Management : รู้จุดอ่อน สร้างจุดแข็ง พัฒนาทักษะการขาย เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์--
ปิดลงทะเบียน
18 ต.ค. 2561การสัมมนาวิชาการ Medicines… Lifetime Quality and Good Public Procurement โรงแรมวินเซอร์สวีท สุขุมวิท 20--
ปิดลงทะเบียน
18 ส.ค. 2561Pharmapreneur - เคล็ด (ไม่) ลับผู้ประกอบการร้านยา โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ--
ปิดลงทะเบียน
14 ส.ค. 2561การประขุม : แนวทางการพัฒนาร้านยาตามหลัก Good Pharmacy Practice (GPP) --
ปิดลงทะเบียน
04 ส.ค. 2561เสวนา ทิศทางการดำเนินงานของสภาเภสัชกรรมในอนาคต--
ปิดลงทะเบียน
19 มิ.ย. 2561Thai Herbal 101: เภสัชกรยุคใหม่ รู้เลือกใช้สมุนไพรไทย - วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ--
ปิดลงทะเบียน
28 เม.ย. 2561การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และงานแสดงมุทิตาจิตรดน้ำขอพรเภสัชกรอาวุโส--
ปิดลงทะเบียน