วันที่

14 - 28 มีนาคม 2564

สถานที่

เกี่ยวกับ

เป็นการประชุมแบบต่อเนื่อง 3 วัน (วันละ 1 CPE) รวม 3 CPE // *ลงทะเบียน 1 ครั้ง ได้ทั้ง 3 วัน*


“Gastro Series: แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารที่พบบ่อยในร้านขายยา”

เวลา 11:00 - 12:00 น.


วันที่ 14 มีนาคม 2564   (รับสมัครถึง 13 มี.ค. 64 เวลา 16.00 น.)
แนวทางการดูแลผู้ป่วยภาวะย่อยอาหารผิดปกติไร้เหตุทางกายสำหรับเภสัชกรชุมชน (CPE 1 หน่วยกิต)
วิทยากร พญ. วิภากร เพิ่มพูล


วันที่ 21 มีนาคม 2564  (รับสมัครถึง 20 มิ.ค. 64 เวลา 16.00 น.)

หลักการดูแลผู้ป่วยท้องผูกที่พบบ่อยในร้านยา (CPE 1 หน่วยกิต)
วิทยากร รศ.ดร.พญ. พจมาน พิศาลประภา


วันที่ 28 มีนาคม 2564  (รับสมัครถึง 27 มี.ค. 64 เวลา 16.00 น.)

หลักการเลือกใช้โพรไบโอติกสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะปวดท้อง (CPE 1 หน่วยกิต)
วิทยากร รศ.นพ. สมชาย ลีลากุศลวงศ์

 

รวมทั้งหมด : CPE 3 หน่วยกิต

หมายเหตุ : การเข้าฟังบรรยายและผ่านการทดสอบจะได้ CPE ครั้งละ 1 หน่วยกิต สำหรับเภสัชกร

จำกัดที่นั่งสำหรับเข้าฟังบรรยาย 500 ท่านต่อครั้งเท่านั้น 

ลงทะเบียน


บุคคลทั่วไป กรุณาระบุ 00000
 

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.