วันที่

24 เมษายน 2564 08:30 - 16:00

สถานที่

โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26

เกี่ยวกับ

ผู้ประสงค์ประชุมแบบ Online โปรดเลือก "ประเภทลงทะเบียน" เป็น "Online Webinar"

 

**ปิดรับสมัครชั่วคราว - เลื่อนการจัดประชุม ***

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ในขณะนี้ หากทราบวันที่แน่นอนแล้ว จะแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบโดยด่วน**

ค่าลงทะเบียน

04 มีนาคม - 20 เมษายน 2564 สมาชิก ภสท. 500
นักศึกษา 400
เภสัชกรที่ไม่เป็นสมาชิกและบุคคลทั่วไป 1,000
Online Webinar 200

การชำระเงิน:

ธนาคารกรุงไทย

  • โอนผ่านบัญชี “ธนาคารกรุงไทย” ถนนศรีอยุธยา
  • ชื่อบัญชี "เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์"
  • เลขที่บัญชี 013-1-13497-3

การส่งหลักฐานการโอนเงิน:

  • สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking) ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละธนาคาร
  • แนบหลักฐานออนไลน์ คลิกที่นี่เพื่ออัพโหลดหลักฐาน 
  • กรณีไม่สามารถแนบออนไลน์ ให้ส่งทาง E-mail : [email protected] เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้

ลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป กรุณาระบุ 00000
กรุณาแนบรูปคูปอง, กรณีระบุคูปองจะข้ามขั้นตอนการออกใบเสร็จ
    
 

แจ้งการชำระเงิน

ใช้คูปองระบุจำนวนเงิน 0 บาท
ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB
กรณีใช้คูปองกรุณาระบุเลขที่

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.